سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب گل میخ در سال 94

نصب گل میخ (1) نصب گل میخ (2) نصب گل میخ (3)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس