سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب چشم گربه ای خیابان جنب کلانتری 17

IMG_0731s IMG_0714s IMG_0719s IMG_0727s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس