سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب سرعتگیر(بلوار علی ابن ابیطالب)

IMG_5134s IMG_4976s IMG_4998s IMG_5002s IMG_5026s IMG_5129s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس