سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب بنرهای آموزش فرهنگ ترافیک (ستاد استقبال از بهار)

IMG_5928س IMG_5930س IMG_5932س IMG_5939س IMG_5943س IMG_5944س IMG_5952س IMG_5957س

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس