سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب استوانه ایمنی بلوار امام سجاد(ع)

IMG_6250س IMG_6258س IMG_6280س IMG_6287س

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس