سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

دیدار از سالمندان مرکز نگهداری لقمان حکیم بندرعباس

IMG_5718s IMG_5724s IMG_5733s IMG_5755s IMG_5641s IMG_5659s IMG_5692s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس