سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

تهیه گزارش صدا وسیما از اجرای خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر

IMG_9085s IMG_9100s IMG_9107s IMG_9201s IMG_9296s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس