سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اولین جلسه شورای اداری سازمان در سال 1396 با حضور تمامی پرسنل

IMG_6431س IMG_6394س IMG_6404س IMG_6406س IMG_6426س

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس