سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی و نصب جدا کننده ترافیکی (ستاد اسکان نوروزی)

IMG_5805س IMG_5810س IMG_5825س IMG_5840س

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس