سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی محوری و نصب تابلو علائم جاده کوهستان پارک پنجه علی

IMG_5922س IMG_5894س IMG_5896س IMG_5906س IMG_5913س IMG_5916س IMG_5919س

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس