سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی محوری و نصب اقلام و تجهیزات ترافیکی (تقاطع غیر همسطح شهدای غواص)

IMG_7699s IMG_7705s IMG_7459s IMG_7470s IMG_7525s IMG_7538s IMG_7580s IMG_7592s IMG_7603s IMG_7657s IMG_7663s IMG_7670s IMG_7680s IMG_7690s IMG_7696s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس