سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی محوری بلوار امام موسی صدر جنوبی و بلوار شهید بهشتی

IMG_6315س IMG_6318س IMG_6324س IMG_6330س IMG_6352س IMG_6367س IMG_6372س

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس