سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی محوری با رنگ دو جزئی بلوار امام سجاد (ع)

IMG_6269s IMG_6274s IMG_6276s IMG_6293s IMG_6296s IMG_6301s IMG_6304s IMG_6310s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس