سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی عابر پیاده به صورت مجازی بلوار جمهوری

IMG_5175s IMG_5165s IMG_5171s IMG_5173s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس