سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

یکطرفه شدن خیابان دانشگاه اقدامی کارشناسی شده بود

IMG_6792
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس ؛ محمدرضا کهوری با بیان اینکه یکطرفه شدن خیابان دانشگاه با تصمیم شورای ترافیک استان عملیاتی شد، گفت: اجرای این طرح یک اقدام کارشناسی شده بود.
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس افزود: یکطرفه نمودن خیابان ها و کوچه ها یکی از راههای افزایش ظرفیت آنها به میزان قابل توجهی است که با اجرای این طرح احتمال برخورد بین وسائط نقلیه کاهش و ایمنی عبور و مرور عابران پیاده افزایش می یابد و می توان بهره برداری بیشتری از معابر انجام داد.
وی در ادامه اظهار داشت: طرح یطکرفه شدن خیابان دانشگاه با هدف جلوگیری از ترافیک ،ازدحام و مسدود شدن مسیر و اتصال بهتر کوچه ها به خیابان و به دلیل درخواست ساکنین به جهت پر تردد بودن این خیابان، نهایی و عملیاتی شد.
کهوری تصریح نمود:خوشبختانه با اجرای طرح یکطرفه نمودن کوچه های منتهی به خیابان دانشگاه وضعیت توقف وسایل نقلیه بهبود می یابد و مزاحمت کمتری را برای ساکنین به همراه دارد.
وی افزود:چون خیابان دانشگاه دارای عرض کم بود و ماشین ها در دو طرف این خیابان پارک می کردند، با ترافیک سنگین این خیابان مواجه بودیم، لذا برای سبک تر شدن بار ترافیکی نیاز به اتخاذ تصمیمات جدیدی بود.
IMG_6779

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس