سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

معاونت طراحی و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس

moaven-eslami

محمد اسلامی

سمت: معاون طراحی و برنامه ریزی

تحصیلات : مهندس معماری

آشنایی با معاونت

معاونت طراحی و برنامه ریزی یکی از معاونت های  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس می باشد که دارای وظایفی از قبیل: برنامه ریزی ، نظارت و طراحی هندسی معابر از جمله ؛ تقاطع های همسطح و غیر همسطح ، میادین ، پایانه ها ، ا یستگاه ها ، پارکینگ ها ، گذرگاه های عابر پیاده همسطح و غیر همسطح ، دورگردها ، تابلو ، چراغ های راهنمایی و …  می باشد.

وظایف :

رعایت و اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط سازمان

طراحی هندسی تقاطع های همسطح و غیر همسطح و گذرگاه های عابر پیاده

طراحی ا یستگاه ها و پا یانه های حمل و نقل عمومی

طراحی پارکینگ ها و پارکومتر ها

طراحی خط کشی معابر

طراحی تابلو ، پایه چراغ راهنما و خرپا و …

انجام عملیات نقشه برداری جهت طراحی هندسی ، نصب پارکومتر ، احداث پارکینگ عمومی و …

واحد مطالعات و برنامه ریزی

این واحد دارای شرح وظایفی از قبیل: سیاست گذاری های کلان ترافیکی،مطالعات و برنامه ریزی مسائل مرتبط با ترافیک است ، بر این اساس اهم فعالیت های مربوط به این واحد عبارتند از :

 • مطالعات مربوط به نیازهای ترافیکی شهر
 • تهیه وگرد آوری آیین نامه هاو استانداردهای طراحی و نظارت پروژه های ترافیکی
 • ایمن سازی مدارس و معابر پر خطر
 • بازديدهاي دوره اي كارشناسي از سطح معابر
 • طرح هاي ايمن سازي و آرام سازي معابر.
 • مكان يابي و ساماندهي گذرگاه هاي همسطح و غير همسطح  وساماندهي تردد عابرين پياده.
 • همکاری با مناطق و سازمان های دیگر شهرداری و همچنین سایر ادارات شهر بندرعباس
 • امکان سنجی طرح ها و پروژه های ترافیکی و ارزیابی آنها
 • بررسی و ارزیابی گزارش های ترافیکی تهیه شده از سوی مشاورین ترافیکی
 • بررسی در خواست های مردمی و پاسخ به آنها
واحد طراحی

یکی از عوامل مهم در روان سازی ترافیک در خیابان ها و تقاطع ها ، اصلاحات هندسی می باشد . در همین راستا این واحد ، طرح های اصلاح هندسی شبکه معابر و تقاطع ها راپس از بحث های کارشناسی و مطالعات مختلف آماده و جهت اجرا به مناطق مختلف شهرداری ارسال می نماید.
به عبارت دیگر موارد اصلاح هندسی بر حسب مطالعات دفتر فنی و گزارشات مردمی یا پیشنهاد مراکز دولتی و نهادهای اداری مطرح می شوند وسپس بازدید اولیه از محل صورت گرفته و جهت نقشه برداری وضع موجود مکان مورد نظر اقدام می گردد و سپس اصلاح هندسی اولیه ترسیم و در مراحل بعدی طی بازدیدهای مجدد اصلاح و در نهایت طرح نهایی ، ترسیم و پس از تصویب در کمیته فنی به شهرداری منطقه مربوطه جهت اجرا ارسال می گردند.

 • طراحی پلان های ا یمن سازی به منظور حفار ی ها ی سطح شهر مربوط به ادارات از جمله گاز ، آب ، برق ، آبها و نظارت بر عملکرد آنها .
 • طراحی اصلاح هندسی
 • ترسیم نقشه جانمایی تابلوها و علائم و تجهیزات
واحد نظارت

باتوجه به وظایف و رسالت سازمان که همانا طراحی ، اجراء و نصب علائم راهنمایی و رانندگی وتجهیزات ایمنی می باشد .لازم است در تهیه و اجرای این علائم و تجهیزات اصول مهندسی رعایت شود. در این واحد برخی از اصلاحات هندسی مهم و حساس با نظارت بر کار پیمانکارهای ذیصلاح انجام می گیرد که این موضوع وظیفه این واحد می باشد.
فعالیت های مربوط به این واحد عبارتند از :

 • نظارت برنصب تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی
 • نظارت بر خط کشی محوری و عابر پیاده
 • نظارت بر خط کشی ایستگاه اتوبوس و تاکسی
 • نظارت بر خط نوشته ها و سمبل ها
 • نظارت و مدیریت بر پارکومترها
 • نظارت و بازدید از پارکینگ ها
 • بازدید و کنترل حفاری های سطح شهر بصورت مستمر