سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

حسین اخلاقی: فعالیت های حمل و نقل و ترافیک نیازمند مدیریت تخصصی است

IMG_5274s

سرپرست  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس گفت : فعالیت های حوزه حمل و نقل و ترافیک نیازمند مدیریت تخصصی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ،اولین جلسه رسمی شورای اداری سازمان حمل و نقل و ترافیک با ریاست حسین اخلاقی سرپرست سازمان ، معاون فنی و اجرایی، معاون طراحی و برنامه ریزی ،مدیر مالی و مدیر روابط عمومی و فرهنگی سازمان برگزار گردید.

وی  با اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده حمل ونقل در تحقق توسعه پایدارشهری افزود: رفع گره های ترافیکی در جهت  روان سازی ترافیک شهری  از ضرورت های اجتناب ناپذیر  به شمار می رود.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس خاطر نشان نمود: با مدیریت تخصصی و نظارت کامل بر فعالیتهای حمل و نقل و ترافیک می توان خدمات مطلوب تری به مردم ارائه کرد.

حسین اخلاقی با اشاره به حضور مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص در این سازمان گفت: در سال جاري بايد با رويكردهاي جديد در پيشبرد اهداف و برنامه هاي تعيين شده  گام برداريم وضمن بررسی نقاط قوت و ضعف ،حمل و نقل سیستم شهری را آسیب شناسی  و  راهکارهای پیشنهادی را دنبال کنیم.

حسین اخلاقی با تاکید بر رسالت سازمان در خصوص آموزش فرهنگ ترافیک به شهروندان تصریح نمود: آموزش در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیکی از سرمایه‌های مهم و ارزشمند اجتماعی است که فرهنگ‌سازی و اجرای آن نه برای یک قشر خاص بلکه برای همه شهروندان ضروری می‌باشد. عدم توجه به قوانین ترافیکی ممکن است این سرمایه را از بین برده و هزینه‌های بسیاری را به جامعه و افراد تحمیل کند.

IMG_5270s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس