سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

با مشارکت سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری بندرعباس برگزار گردید؛ اجرای طرح همیاران پلیس

0-5

 

طرح همیاران پلیس با همت پلیس راهنمایی و رانندگی  و مشارکت سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری بندرعباس در راستای ترویج واشاعه فرهنگ ترافیک اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس ، طرح همیاران پلیس بمنظور ایمنی کودکان و اشاعه فرهنگ ترافیک در بین دانش آموزان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک با اشاره به نقش تأثیرگذار آموزش گفت: اجرای طرح های کاهش ترافیک نیازمند برنامه ریزی، آموزش و فرهنگ سازی است تا با  انجام فعالیت های آموزشی  از طریق متخصصین این حوزه  به اهداف حمل و نقل و ترافیکی مدیریت شهری دست یابیم.

کهوری تاکید کرد: در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک و در نتیجه افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، طرح ها و فعالیتهای آموزشی به جهت موثر بودن بر رفتارهای انسانی و تاثیر متقابل محیط و فرد بر هم ، در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان اجرا خواهد شد.

وی لزوم برنامه ریزی و آموزش را دو رکن اصلی و مهم فر هنگ سازی عنوان نمود و افزود: دانش آموزان ما به عنوان همياران پلیس مي توانند در عرصه ترافيک نقش مهمي داشته باشند و ضمن احترام به قانون، پليس را در انجام وظايف ياري نمايند.

 

1-5       2-5      4-5      5-5

 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس